SPELREGELS

 

 • De speelduur van de wedstrijden is max 12 min;

 • De wedstrijd start zodra via de luidsprekers het einde van de vorige wedstrijd is aangegeven. De wedstrijden kunnen starten als beide teams gereed zijn. Pas op dat moment begint dus ook de puntentelling.

 • Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. D.w.z. dat er ook op de servicebeurt van de tegenstander kan worden gescoord;

 • Het team dat de opslag naar zich toe haalt, roteert voor de opslag kloksgewijs één plaats.

 • Voor aanvang van een nieuwe rally mag een speler worden gewisseld. Een speler die is uitgewisseld mag voor diezelfde speler weer worden ingewisseld maar mag daarna niet weer worden gewisseld.

 • Het aantal veldspelers bestaat uit 4 personen per team met minimaal 2 wisselspelers;

 • De bal moet binnen 3 keer spelen over het net worden gespeeld;

 • Spelen via de netpaal/palmboom is toegestaan met uitzondering van de service. Dan geldt dit als een fout en gaat het punt naar de tegenstander.

 • Een bal is uit als deze de veldrand raakt voordat de bal het zand heeft geraakt;

 • Er dient binnen 1 meter van de achterkant van het veld geserveerd te worden. Er mag vanaf de gehele achterkant worden geserveerd;

 • De service mag onderhands, bovenhands en in sprong worden uitgevoerd. Als de bal tijdens het serveren het net aanraakt en in het speelveld van de tegenstander terecht komt, wordt er gewoon door gespeeld. Als de bal in het eigen speelveld of buiten het veld belandt gaat het punt en de service naar de tegenstander;

 • Een push- of  duwtechniek, waarbij richting wordt gegeven aan de bal is niet toegestaan bij de aanval. Verder zijn bovenhands, onderhands, vuist en vingertoppen wel toegstaan om een bal over het net te spelen;

 • Na de opslag zijn er geen beperkingen in de aanvalspositie;

 • De bal mag met het gehele lichaam worden gepeeld;

 • De middellijn mag worden overschreden, mits de tegenstander niet wordt gehinderd;

 • Een blok telt voor eenmaal spelen;

 • Een gewonnen wedstrijd levert 2 punten op, een gelijkspel 1, een verloren wedstrijd levert geen punten op;

 • Zodra de omroeper aangeeft dat de wedstrijd is afgelopen middels een fluitsignaal, wordt het spelende punt afgespeeld. De bal moet dan al in het spel zijn. 

 • De kwart en halve finale wedstrijden worden gespeeld over 1 gewonnen set tot 25 punten (met minimaal twee punten verschil). 

 • De finale wedstrijden gaan over twee gewonnen sets. De set is gewonnen bij 15 punten (met minimaal twee punten verschil).

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. Gezien de wedstrijdleiding niet altijd de situatie kan zien en inschatten, zullen beide partijen gehoord worden.

 

LET WEL: MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN. LAAT DE GEZELLIGHEID NIET TEN KOSTE GAAN VAN DE SPORTIVITEIT!

.

© 2015 by Beachvolleybal Heeze

 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page