Beachvolleybal Heeze is een sportief evenement waarbij sportiviteit het belangrijkste is. Natuurlijk gaat het er wel fanatiek aan toe en kunnen spelregels daarbij niet ontbreken.

Is doordraaien verplicht? En wanneer moet dat?

Ja, doordraaien is verplicht. Het team dat de opslag naar zich toe haalt, roteert voor de opslag kloksgewijs één plaats.

Hoe vaak mag de bal overgespeeld worden?

De bal moet binnen 3 keer spelen over het net worden gespeeld.

Hoe zit het met die palmboom?

Spelen via de netpaal/palmboom is toegestaan met uitzondering van de service. Dan geldt dit als een fout en gaat het punt naar de tegenstander.

Wanneer is de bal uit?

Een bal is uit als deze de veldrand raakt voordat de bal het zand heeft geraakt.

Hoe mag de bal gespeeld worden?

De bal mag met het hele lichaam gespeeld worden, maar…. een push- of  duwtechniek, waarbij richting wordt gegeven aan de bal is niet toegestaan bij de aanval. Verder zijn bovenhands, onderhands, vuist en vingertoppen wel toegestaan om een bal over het net te spelen.

Mag je in het veld zelf kiezen waar je gaat staan?

Na de opslag zijn er geen beperkingen in de aanvalspositie. Voor de opslag dient iedereen in de juiste volgorde te staan, en ook op deze manier door te wisselen.

Mag ik over het net heen hangen?

Ja, de middellijn mag worden overschreden, mits de tegenstander niet wordt gehinderd.

Mag een service via het net gaan?

Als de bal tijdens het serveren het net aanraakt en in het speelveld van de tegenstander terecht komt, wordt er gewoon door gespeeld. Als de bal in het eigen speelveld of buiten het veld belandt gaat het punt en de service naar de tegenstander.

Telt een blok als overspelen?

Ja, een blok telt voor eenmaal spelen. Na de blok heb je dus nog maar twee keer om de bal over het net te spelen.

Wat zijn de regels m.b.t wisselen?

Voor aanvang van een nieuwe rally mag een speler worden gewisseld. Een speler die is uitgewisseld mag voor diezelfde speler weer worden ingewisseld maar mag daarna niet weer worden gewisseld.

Hoeveel veldspelers mag je opstellen?

Het aantal veldspelers bestaat uit 4 personen per team met minimaal 2 wisselspelers

Wanneer starten de wedstrijden?

De wedstrijd start zodra via de luidsprekers het einde van de vorige wedstrijd is aangegeven. De wedstrijden kunnen starten als beide teams gereed zijn. Pas op dat moment begint dus ook de puntentelling.

Hoe lang duren de wedstrijden?

De wedstrijden duren maximaal 12 minuten. Uitzondering daarop zijn de finalewedstrijden, die worden op basis van punten gespeeld.

Hoe is de puntentelling?

Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. D.w.z. dat er ook op de servicebeurt van de tegenstander kan worden gescoord;

Hoe mag er geserveerd worden?

De service mag onderhands, bovenhands en in sprong worden uitgevoerd. 

Hoe is de puntendeling?

Een gewonnen wedstrijd levert 2 punten op, een gelijkspel 1, een verloren wedstrijd levert geen punten op.

Wanneer is de wedstrijd afgelopen?

Zodra de omroeper aangeeft dat de wedstrijd is afgelopen middels een fluitsignaal. Het spelende punt wordt wel afgespeeld. De bal moet dan al in het spel zijn. Bij de finalewedstrijden wordt er niet op tijd gespeeld, maar op basis van sets en behaalde punten.

Hoelang duren de finales?

Kwart en Halve finales
De kwart en halve finale wedstrijden worden gespeeld over 1 gewonnen set tot 25 punten (met minimaal twee punten verschil.

Finale
De finale wedstrijden gaan over twee gewonnen sets. De set is gewonnen bij 15 punten (met minimaal twee punten verschil).

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. Gezien de wedstrijdleiding niet altijd de situatie kan zien en inschatten, zullen beide partijen gehoord worden.

LET WEL: MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN. LAAT DE GEZELLIGHEID NIET TEN KOSTE GAAN VAN DE SPORTIVITEIT!